Allmänna villkor

 1. Allmänt

1.1
Dessa allmänna villkor gäller när du som konsument lägger en beställning via vår webbplats Webshop.cykelfabriken och relaterade sidor. Ett avtal ingås mellan dig och Cykelfabriken Sverige AB, organisationsnummer SE559403161901, när du som konsument lägger en beställning genom vår webbplats cykelfabriken.se och dess tillhörande sidor. Detaljerad kontaktinformation och annan information om Cykelfabriken Sverige AB finns under ”Kontakta oss”. Dessa villkor gäller endast dig som konsument som lägger beställningar genom webbplatsen. Cykelfabriken AB är det företag som äger cykelfabriken.se.

1.2
Vi följer Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

1.3

För att kunna lägga en beställning via webbplatsen måste du ha fyllt 18 år. Enligt svensk lag accepterar vi inte kreditköp för personer under 18 års ålder. Vi förbehåller oss rätten att neka eller ändra din beställning i enskilda fall (till exempel om du har lämnat felaktig personlig information och/eller har betalningsanmärkningar).

1.4
Vi förbehåller oss rätten för slutsålda produkter samt eventuella bild- eller typografiska fel på någon av webbsidorna, såsom fel i produktbeskrivningar eller tekniska specifikationer, felaktiga priser och prisjusteringar (såsom ändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) eller felaktig information om en produkts tillgänglighet i lager. Vi förbehåller oss rätten att korrigera sådana fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst..

1.5
All information on the website, as well as all content in these terms and conditions, is owned by Cykelfabriken AB or its licensors. The information is protected by, among other things, intellectual property and marketing laws. This means that trademarks, company names, product names, images and graphics, design, layout as well as information about goods, services and other content may not be copied or used without written approval from us.

 1. Avtal och Beställning

2.1
För att genomföra ett köp måste du acceptera våra villkor och bestämmelser. Genom att acceptera våra villkor åtar du dig att följa villkoren i sin helhet och bekräftar att du har läst och accepterat informationen om personuppgifter samt samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies.

2.2
Ett köpeavtal bildas endast när vi har bekräftat din beställning och du har mottagit en orderbekräftelse från oss via e-post. Vi rekommenderar att du sparar denna orderbekräftelse för framtida kontakt med vår kundtjänst.

 1. Kundinformation m.m.

3.1
Vi rekommenderar att du skapar ett användarkonto innan du handlar på vår webbplats. När du registrerar ditt användarkonto och/eller lägger en beställning kommer du att bli ombedd att lämna viss personlig information. Du bekräftar att den information du lämnar är korrekt och komplett och ansvarar för eventuella felaktigheter i den lämnade informationen.

3.2
Du åtar dig att se till att ingen annan kan använda dina inloggningsuppgifter. Du får inte lämna ut ditt användarnamn och lösenord till obehöriga personer och måste se till att eventuella dokument som innehåller information om ditt användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan få tillgång till informationen. Du ska omedelbart meddela oss om det misstänks att obehöriga personer har fått tillgång till ditt lösenord. Du är ansvarig för alla köp som görs med dina inloggningsuppgifter om en sådan rapport inte har gjorts.

3.3

Om vi misstänker att du missbrukar ditt användarkonto, dina inloggningsuppgifter eller på annat sätt bryter mot villkoren, har vi rätt att suspendera ditt konto. Vi har också rätt att tilldela dig nya inloggningsuppgifter.

 1. Priser, avgifter och betalning

4.1
Vid beställning på någon av våra webbplatser gäller de priser som visas på webbplatsen. Priserna anges i svenska kronor och inkluderar moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktkostnader, vilka anges separat.

4.2

Du kan betala på de sätt som anges på webbplatsen. Läs mer om våra betalningsalternativ och rabatter på vår webbplats här. Vi har rätt att debitera dig vid beställningstillfället, om inte fakturabetalning eller annan liknande betalningsmetod har valts av dig och godkänts av oss. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan vår samarbetspartner genomföra en kreditkontroll. Vi förbehåller oss rätten att inte alltid erbjuda alla betalningsmetoder eller att vid behov ändra betalningsmetod om den du har valt av någon anledning inte fungerar vid köptillfället. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på webbplatsen.

4.3

Kampanjer och erbjudanden
Vi kan från tid till annan erbjuda kampanjer på webbplatsen som kan ha mer förmånliga villkor än de som anges i dessa villkor, till exempel avseende betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa mer förmånliga villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av oss i samband med kampanjen. Vi förbehåller oss rätten att återkalla sådana kampanjer när som helst. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika produkter på webbplatsen är giltiga under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

 1. Leverans och transport

5.1
Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på webbplatsen. Du kan hitta mer information om leverans av varor och villkoren för leverans här.

5.2
Den förväntade leveranstiden för produkten anges vid utcheckningen och/eller på produktsidan på webbplatsen.

 1. Ångerrätt och öppet köp

7.1
Vid köp av varor på någon av våra webbplatser gäller en 14-dagars ångerrätt/öppet köp enligt gällande konsumentlagstiftning. Det innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela oss inom 14 dagar från den dag du eller din representant tog emot den beställda varan (ångerfristen).

7.2

Ångerrätten gäller inte följande typer av varor:

(a) varor med bruten plombering. Om en produkt har varit plomberad får du inte bryta plomberingen om du vill utöva din ångerrätt. Rätten att ångra upphör när du bryter plomberingen.

(b) om produkten har använts.

7.3
Ångerrätt vid distansförsäljning

Vid köp genom vår webbutik eller via telefon tillämpas ”distansförsäljningslagen”. Det innebär att du som kund har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från att du har mottagit varan. Produkten måste vara i lika gott skick som när du mottog den, det vill säga oanvänd och oskadad. Originalförpackningen ska vara i användbart skick. Du som kund ansvarar för returfrakten med en spårbar leverans. Vid köp av en produkt som är specialtillverkad eller på annat tydligt sätt anpassad efter dig gäller inte ångerrätten. Ångerrätten gäller inte.

7.4
Om du vill ångra ditt köp måste du, innan ångerfristen har löpt ut, skicka ett tydligt meddelande till oss på det sätt som anges här. Du bör ange ditt personnummer, namn, adress och annan relevant information, såsom ordernummer, fakturanummer och namn på produkten, i meddelandet. Om du inte vill använda ovanstående alternativ för ditt meddelande kan du använda den standardblankett för att utöva ångerrätten som Konsumentverket har utvecklat (se www.konsumentverket.se).

7.5
Vid utövande av ångerrätten är du ansvarig för att betala returfraktkostnaden och för produkten i dess skick efter att du har tagit emot den, samt under returfrakten. Produkten måste returneras inom 30 dagar från den dag då meddelandet om ånger skickades till oss. Produkten måste returneras väl förpackad, i gott skick och i sin originalförpackning. Returer måste göras till oss enligt de metoder och anvisningar som anges på webbplatsen, vilka kan hittas här.

Prisexempel för returfrakt:
Små paket: 150 SEK & Pall frakt (t.ex. cyklar): 900 SEK Vid byte av tillbehör såsom handskar, hjälm eller skor till en annan storlek, täcker vi fraktkostnaderna som en del av vår bytespolicy. Detta gäller dock endast om den returnerade varan är i sin originalförpackning. För hjälmar måste eventuella klistermärken eller etiketter vara intakta och oskadade för att vara berättigade till byte eller retur. Spara den ursprungliga förpackningen som din vara levererades i. Om returfraktkostnaden påverkas på grund av otillräcklig förpackning är du som kund ansvarig för dessa kostnader. Under leverans till dig är vi ansvariga för transportrisken, det vill säga risken för att produkten skadas eller går förlorad under transporten. När vi levererar till dig är vi ansvariga för transportrisken, vilket innebär att om produkten skadas på vägen från vårt lager till dig, ligger ansvaret på oss. Om du returnerar en produkt är du ansvarig för transportrisken. Se till att ge tillräcklig information när du returnerar eller byter en produkt för att underlätta hanteringen från vår sida. Ange ditt namn, personnummer, telefonnummer och ordernummer i samband med returen.

7.6
När du utövar din ångerrätt kommer vi att återbetala beloppet du betalade för produkten, inklusive eventuella leveranskostnader. Om du avbryter ditt köp kommer vi att återbetala beloppet du betalade för produkten, inklusive leveranskostnader. Vi förbehåller oss dock rätten att göra avdrag motsvarande värdeminskningen av produkten jämfört med dess ursprungliga värde, i den utsträckning att sådan värdeminskning beror på ditt hantering av produkten i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

7.7
Vi kommer att återbetala beloppet du betalade för produkten, inklusive leveranskostnader, så snart som möjligt, men senast inom 30 dagar från den dag vi mottog produkten.

 1. Garanti och reklamationer

8.1
Garantin för produkter täcker endast ursprungliga tillverkningsfel och täcker därför inte fel som uppstår under eller efter en modifiering av produkten, såsom ombyggnad, uppgradering eller annan konfiguration av produkten. Din orderbekräftelse fungerar som ditt garantibevis. Olika produkter har olika garantiperioder. Läs mer under ”Garanti” på vår webbplats.

8.2
Rätten att reklamera täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentlagstiftning. Kunden som önskar göra en reklamation för en defekt i den beställda varan bör kontakta oss så snart som möjligt efter att felet har upptäckts, genom att använda kontaktinformationen som tillhandahålls på webbplatsen. Reklamationer som görs inom två månader från den dag då felet upptäcktes kommer alltid att betraktas som gjorda i rätt tid. Du har rätt att reklamera produkter som köpts på webbplatsen i 3 år. Gör alltid en reklamation så snart som möjligt för att säkerställa att du inte förlorar dina rättigheter.

8.3
alltid för returfraktkostnaderna för godkända reklamationer.

8.4

När den reklamerade produkten har returnerats och reklamationen har godkänts kommer vi att kompensera dig i enlighet med gällande konsumentlagstiftning. Vi strävar efter att kompensera dig i enlighet med gällande konsumentlagstiftning inom 30 dagar från att vi har mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på produktspecifikationer. Vi förbehåller oss rätten att avvisa en reklamation om det visar sig att produkten inte är felaktig enligt gällande konsumentlagstiftning. Vi följer riktlinjerna från Allmänna reklamationsnämnden (ARN) vid reklamationer. Besök gärna www.arn.se för mer information. Mer information finns även tillgänglig på www.konsumentverket.se

 1. Force Majeure

Cykelfabriken tar inte ansvar för skador och andra påföljder om fullgörandet av avtalet hindras eller försvåras av omständigheter som till exempel krig, statlig ingripande, störningar, begränsningar i energiförsörjningen, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, avsaknad av licenser, icke-avsiktliga leveranser från underleverantörer samt icke-kontraktsmässiga leveranser.

Vid tvister använder vi oss av Allmänna reklamationsnämnden och EU:s riktlinjer för online-tvistlösning.

 1. Villkor för köp i fysisk butik.
  Vid köp i en fysisk butik är det den respektive butiken som fastställer villkoren för försäljningen. Vissa butiker kanske inte erbjuder en ”ångerrätt” (öppet köp) policy. Se alltid till att fråga om villkoren när du handlar i någon av våra eller våra återförsäljares butiker.
 2. Ändringar av villkoren
  Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i dessa villkor när som helst. Alla ändringar av dessa villkor kommer att publiceras på webbplatsen. Ändringarna träder i kraft från det ögonblick du har godkänt villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på webbplatsen), eller 30 dagar efter det att vi har informerat dig om ändringarna. Vi rekommenderar dock att du regelbundet besöker webbplatsen för att hålla dig informerad om eventuella ändringar av villkoren
 3. Tillämplig lag och tvist
  Tvister bör i första hand lösas genom ömsesidig överenskommelse efter diskussion med vår kundtjänst. Vid en tvist följer vi alltid beslut som fattas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Konsumentverket eller andra relevanta myndigheter.
 4. Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller slutligen av en allmän domstol. Dessa villkor upprättades av oss den 2017-10-12.