Garantivillkor

För att vara säker på att DIN CYKEL ska fungera bra under lång tid framöver är det viktigt att du sköter om den på rätt sätt.
Glöm inte att registrerar din cykel HÄR 

Nedan följer några enkla anvisningar för hur du BÖR sköta din cykel.

− Att du följt dessa skötselråd är också en förutsättning för att vår garanti ska gälla.
− Skötselanvisningarna är vår vägledning, inte en försäkring för att undvika problem·
− Ta din cykel på service hos Cykelfabriken inom max 3 månader efter köpet. Då kontrolleras växlar, bromsar etc så att de har rätt inställning när du hunnit ”cykla in” den
− Ta din cykel på årlig genomgång hos Cykelfabriken eller hos en annan professionell cykelreparatör.
− Vi rekommendera dig att kontrollera ekrar genom max 3 månader eller 700 km cykling efter köpet, spänner dem om det behövs.

 • Se till att cykeln är så ren och torr som möjligt och däcken är väl pumpade.
 • Se till att kedjan är ren och har rätt spänning. Smörj kedjan regelbundet, om du har en sådan kedja, samt övriga rörliga delar som växel och handbroms.
 • Alla rörliga delar skall smörjas i tid.
 • Alla anslutningar bör smörjas på hösten eller injiceras med vaselin eller liknande.
 • Kontrollera att alla skruvar, ekrar, muttrar, pedaler och vevarmar är åtdragna. Eventuellt glapp i hjul-, vev- och styrlager måste åtgärdas direkt.

Kom också ihåg:

− Skaffa ett inköpsbevis och spara det ihop med kvittot
− Skydda din cykel mot stöld genom att köpa en eller två godkända (gärna kedjan) lås och teckna eventuellt en försäkring om det behövs ( kolla med din hem/företagsförsäkring).

Garanti på ingående delar

 1. 5 års garanti på ramen för den ursprungliga ägaren
 2. 3 års garanti för framgafflar.
 3. 2 års garanti för lacken på ramen och rost inifrån på framgaffeln.
 4. 2 år på andra lackade och kromade delar garanteras mot korrosion under 2 år, om de underhålls på rätt sätt.
 5. 2 år Motor, batterier och övriga komponenter för elmotor

Garantin omfattar inte delar som utsätts för slitage, till exempel, kedja, broms, vajrar, däck, slang, batterier (till ljus fram och bak), om inte det finns konstruktions- och/eller materialfel. I detta fall gäller garantin från den ursprungliga tillverkaren. Alla produkter som inte uttryckligen ingår ovan skall utelämnas.

DENNA GARANTI GÄLLER INTE:

 • Normalt slitage
 • Felaktig montering
 • Felaktigt och/eller bristande underhåll
 • Montage av komponenter, delar eller tillbehör som inte ursprungligen var avsedda för eller kompatibla med cykeln som säljs.
 • Skador eller fel på grund av olyckshändelse, felaktig användning, missbruk eller försummelse.
 • Arbetskostnader för byte av delar
 • Denna garanti är ogiltig i sin helhet efter varje ändring av ram, gaffel, eller komponenter.
 • Denna garanti är uttryckligen begränsad till reparation eller utbyte av defekta delar, och nämnda reparation eller utbyte är den enda ersättning för garantin.
 • Denna garanti gäller från inköpsdatum, och erbjuds endast till den ursprungliga ägaren, och kan inte överlåtas.
 • Denna garanti gäller endast för Cykelfabrikens cyklar som köpts i Cykelfabrikens butiker, en auktoriserad återförsäljare eller distributör.
 • Anspråk mot denna garanti måste göras direkt i Cykelfabrikens butiker, genom en auktoriserad återförsäljare eller distributör.
 • Inköpsbevis krävs. En cykel ska vara registrerad hos Cykelfabriken innan ett garantianspråk kan behandlas.
 • Garantianspråk från länder utanför inköpslandet kan vara föremål för avgifter och ytterligare begränsningar.
 • Garantins varaktighet och detaljer kan avvika med specialanpassade och designade ramtyper och/eller kompletta cyklar.
 • Denna garanti påverkar inte dina lagstadgade rättigheter. Reklamationsrätten gäller enligt konsumentköplagen (Sverige).

Transportskador

Om din vara ser ut att ha skadats i transport, anmäl direkt till de som levererar – transportören, samt kontakta oss på webshop@cykelfabriken.se. Cykelfabriken eller transportören kommer att ersätta alla skador som orsakats under transport från Cykelfabriken till er.

Skador som uppstått i samband med leveransbeställning genom Cykelfabriken måste anmälas inom 24 timmar efter mottagen leverans för att reklamation ärendet mot transport­ företaget ska kunna inledas. Cykelfabriken betalar inte ut ersättning för transportskador.

Vid mottagande av försändelsen är det därför viktigt att kontrollera att godset inte är transportskadat. Kontrollera om emballaget är skadat. Ombudet/transportören måste anmärka på dennes samt din kopia av fraktsedeln att emballaget var sönder vid leverans. Efter detta gjorts kan du skriva under.

Retur

– Cykelfabriken ger ett år öppetköp / returrätt från att kunden mottagit sin order. Gäller ej reavaro, eller special byggda eller beställda med dekaler. 

– Retur varorna/gods ska vara oanvända och i original förpackning. Kunden står själv för returfrakten. Gäller endast av byte då står Cykelfabriken för returfrakten av den nya storleken/ färgen.

Reklamation

Klagomål och reklamationer hanteras av Cykelfabrikens återförsäljare och distributörer. Enbart Cykelfabriken är behörig att vid inspektion av cykeln/komponenten bedöma om reklamationen täcks av garantin. Samtidigt måste inköpsbevis och ägarbevis uppvisas. Eventuella kostnader för demontering och återmontering betalas av ägaren.

Kunden är skyldig att försöka begränsa sin skada och sina ersättningsanspråk. Kunden ska alltid kontakta Cykelfabriken innan kunden påbörjar reparationer el dylikt (gäller endast under garantitid).

Reklamationsrätten gäller enligt konsumentköplagen. Du har rätt att reklamera en vara i tre år efter att du mottagit varan, dock gäller endast garantin enligt dessa garantivillkor, samt under förutsättning att felet anmäls till Cykelfabriken inom rimlig tid efter att det upptäckts, normalt 14 dagar. Enligt konsumentköplagens ligger bevisbördan hos köparen att bevisa att felet fanns från början om det gått längre än sex månader från inköpsdagen.

Ägarens ansvar

Ett anspråk på garantin innebär inte automatiskt att Cykelfabriken accepterar ansvar för eventuella skador. Cykelfabrikens ansvar sträcker sig aldrig längre än vad som beskrivs i denna garanti. Cykelfabriken tar inte ansvar för följdskador på grund av uppkomna fel på såld produkt.

Övrigt

Garantin gäller inte för deltagande i tävlingar eller andra evenemang.
Andra garantivillkor gäller vid cykeluthyrning och professionell användning för marknadsföring.